Petrogas werkt aan: duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers

Sept 29, 2015

Vanwege de groeiende organisatie is er de behoefte ontstaan vanuit de organisatie om zich te richten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, in dit geval de leidinggevenden binnen de organisatie. Er is behoefte aan andere en aanvullende competenties bij leidinggevenden in relatie tot de ontwikkeling en groei van Petrogas. Onze mensen en hun kennis zijn ons meest waardevolle bezit. Door invulling te geven aan dit project, willen wij waarborgen dat de leidinggevenden in hun kracht staan en op juiste wijze hun medewerkers coachen en aansturen. Dit werkt door naar de medewerkers en geeft vertrouwen. Zij zullen zich in de toekomst dan ook op een dieper niveau kunnen verbinden.
Om deze doelstelling te bereiken is een project geformuleerd en opgestart met de naam: Binnen Zaaien is buiten oogsten. Voor dit project waarin wordt samengewerkt met partners, is subsidie aangevraagd en een beschikking verkregen van het Europees Sociaal Fonds (ESF Duurzame Inzetbaarheid).